Màng phim kích hoạt bằng nhiệt

Khi nhiệt độ và áp suất tác động, băng keo được kích hoạt tối ưu và mang lại độ bám dính cực kỳ cao.Hiển thị bộ lọc

tesa HAF® 8401

Specifications
không
200 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8402

Specifications
không
125 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8410

Specifications
không
60 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8412

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8451

Specifications
không
200 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8454

Specifications
không
100 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8471

Specifications
không
30 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8472

Specifications
không
60 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8473

Specifications
không
80 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8474

Specifications
không
100 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa® HAF 8475

Specifications
không
125 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8476

Specifications
không
150 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8478

Specifications
không
200 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa® LTR HAF 8711

Specifications
không
30 µm
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp

tesa® LTR HAF 8715

Specifications
không
125 µm
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp

tesa HAF® 58470

Specifications
không
50 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58471

Specifications
không
30 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58474

Specifications
không
100 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58475

Specifications
không
125 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58476

Specifications
không
150 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58477

Specifications
không
20 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58478

Specifications
không
200 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58492

Specifications
PET
72 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58493

Specifications
PET
83 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 58495

Specifications
PET
123 µm
cao su nitrile / nhựa phenolic