Băng keo xốp

Băng keo xốp hai mặt có thể dùng để bù lấp khe hở, gắn kết các vật liệu khác nhau, và chống ồn hay rung chấn ngoài mong muốn.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4952

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
1150 µm
200 %

tesa® 4957

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
1100 µm
200 %

tesa® 4976

Specifications
xốp PU
acrylic cải tiến
540 µm
250 %

tesa® 62508

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
800 µm
190 %

tesa® 62520

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
2000 µm
170 %

COMET 62530

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
3000 µm
160 %

tesa® 62708

Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
800 µm
440 %

tesa® 62712

Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
1200 µm
440 %

tesa® 62852

Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
510 µm
400 %

tesa® 62854

Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
800 µm
350 %

tesa® 62855

Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
900 µm
300 %

tesa® 62856

Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
1200 µm
400 %

tesa® 62904

Specifications
xốp PE
acrylic
400 µm
350 %

tesa® 62906

Specifications
xốp PE
acrylic
600 µm
320 %

tesa® 62932

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
500 µm
270 %

tesa® 62934

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
800 µm
250 %

tesa® 62936

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
1600 µm
175 %

tesa® 62952

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
500 µm
270 %

tesa® 62957 Băng keo chịu nhiệt độ thấp

Specifications
xốp PE
acrylic
1000 µm
180 %

tesa® 63630

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
3000 µm
120 %

tesa® 64958

Specifications
xốp PE
cao su tổng hợp
1050 µm
200 %