Băng keo vải

Băng keo vải là sản phẩm rất tốt để gắn kết bề mặt thô và có thể bóc ra nhanh chóng và sạch sẽ sau khi dán. Lớp nền bằng vải mang lại khả năng chống xé nhưng lại có thể xé bằng tay.tesa® 4934

Specifications
16 N/cm
14.5 N/cm
vải
cao su tổng hợp

tesa® 4939

Specifications
4.5 N/cm
5 N/cm
vải
cao su tổng hợp

tesa® 4944

Specifications
16 N/cm
14.5 N/cm
vải
cao su tổng hợp

tesa® 4954

Specifications
4.6 N/cm
5.4 N/cm
vải
cao su tự nhiên

tesa® 4964

Specifications
6.8 N/cm
7.5 N/cm
vải
cao su tự nhiên

tesa® 4974

Specifications
3.3 N/cm
5 N/cm
vải
cao su tự nhiên