Băng keo vải

Băng keo vải là sản phẩm rất tốt để gắn kết bề mặt thô và có thể bóc ra nhanh chóng và sạch sẽ sau khi dán. Lớp nền bằng vải mang lại khả năng chống xé nhưng lại có thể xé bằng tay.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4934

Specifications
vải
++
200 µm
cao su tổng hợp

tesa® 4939

Specifications
vải
++
250 µm
cao su tổng hợp

tesa® 4944

Specifications
vải
++
200 µm
cao su tổng hợp

tesa® 4954

Specifications
vải
430 µm
cao su tự nhiên

tesa® 4964

Specifications
vải
++
390 µm
cao su tự nhiên

tesa® 4974

Specifications
vải
+
380 µm
cao su tự nhiên