Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt thường dùng cho sử dụng dây cáp hoặc dây điện.



Hiển thị bộ lọc

tesa® 51606

Specifications
Class D (acc. to LV312)
vải nỉ PET
105 °C
cao su

tesa® 51608 PV0

Specifications
Class B (acc. to LV312)
vải nỉ PET
105 °C
cao su

tesa® 51616

Specifications
Class D (acc. to LV312)
vải nỉ PET
105 °C
cao su

tesa® 51618

Specifications
Class B (acc. to LV312)
vải nỉ PET
105 °C
cao su

tesa® 51628

Specifications
Class B (acc. to LV312)
vải nỉ PET
125 °C
acrylic