Băng keo chặn ánh sáng

Giảm thiểu hiệu ứng ánh sáng khi ứng dụng yêu cầu cần kiểm soát ánh sáng.Hiển thị bộ lọc

tesa® 7100

Specifications
film PET
100 µm
acrylic

tesa® 7160

Specifications
film PET
60 µm
acrylic

tesa® 7250

Specifications
film PET
50 µm
acrylic

tesa® 7650

Specifications
film PET
đen
50 µm
acrylic cải tiến

tesa® 7800

Specifications
film PET
đen
100 µm
acrylic cải tiến