Băng keo cách điện

Băng keo được sử dụng để cách điện dây điện và vật liệu dẫn điện khác.Hiển thị bộ lọc

tesaflex® 4163

Specifications
PVC mềm
acrylic
130 µm
250 %

tesaflex® 4252

Specifications
PVC mềm
cao su tự nhiên
120 µm
180 %

tesa® 4600 Xtreme Conditions

tesa® 4600 Xtreme Conditions HD

tesaflex® 53947

Specifications
PVC mềm
cao su tự nhiên
130 µm
260 %

tesaflex® 53948

Specifications
PVC mềm
cao su tự nhiên
130 µm
260 %

tesa® 66320

Specifications
polyimide polimit
acrylic
20 µm
30 %

tesa® 66330

Specifications
polyimide polimit
acrylic
30 µm
30 %

tesa® 66350

Specifications
polyimide polimit
acrylic
50 µm
30 %

tesa® 67320

Specifications
polyimide polimit
acrylic
20 µm
30 %

tesa® 67330

Specifications
polyimide polimit
acrylic
30 µm
30 %

tesa® 67350

Specifications
polyimide polimit
acrylic
50 µm
30 %