“Giải pháp cho dược phẩm”: tesa Labtec GmbH giới thiệu đồ họa chính và diện mạo Internet mới (www.tesa-labtec.com) vào ngày 01 tháng 02.
Tập trung vào các hệ thống hấp thụ qua da và màng ngậm hòa tan trong miệng

Tập trung vào các hệ thống hấp thụ qua da và màng ngậm hòa tan trong miệng

Chúng tôi là công ty cung cấp dược phẩm chuyên về miếng dán hấp thụ qua da và qua tiếp xúc (Transfilm®) cũng như màng ngậm hòa tan nhanh trong miệng (Rapidfilm®).Chào mừng tới tesa Labtec!

Công ty chúng tôi cung cấp các dạng liều lượng đổi mới và công nghệ kết hợp với phát triển hợp đồng toàn diện và dịch vụ sản xuất. Hợp tác với chúng tôi và hưởng lợi từ các “Giải pháp cho Dược phẩm”.

 

 

 

Thêm thông tin về tesa Labtec

global.read_more
Mucofilm®
Rapidfilm®
Mucofilm®
Rapidfilm®