Nhân viên tesa minh họa Băng keo tesa Bond & Detach®
Đối tác giải pháp băng keo của bạn cho các thiết bị điện tử

Đối tác giải pháp băng keo của bạn cho các thiết bị điện tử

Giải pháp băng keo của chúng tôi cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, notebook, tivi và công nghệ OLED, màn hình, thiết bị mang theo được và các thiết bị thông minh khác.Tải về