Các giải pháp của băng keo cho ngành giấy và in ấn

Các giải pháp của băng keo cho ngành giấy và in ấn

Băng keo nối giấy hay màng phim và băng keo dán bản in flexo là một vài ví dụ trong dòng sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi dùng cho quy trình sản xuất và gia công vật liệu cuộn.Băng keo nối

Các thế hệ băng keo nối mới nhất viết tiếp nên câu chuyện thành công của dòng sản phẩm tesa EasySplice® và các sản phẩm băng keo nối liên quan cho nhiều đối tượng thị trường khác nhau.

Thêm Thông tin Về Băng keo nối

Công nghệ & Xu hướng

Chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể quan tâm đến các trang nói về phân khúc thị trường của chúng tôi