tesa cung cấp dòng sản phẩm hoàn chỉnh cho các ứng dụng gắn hoặc gắn kết cho các thiết bị gia dụng.
Các giải pháp băng keo cho điện gia dụng

Các giải pháp băng keo cho điện gia dụng

Chúng tôi cung cấp vô số các giải pháp băng keo khác nhau để gắn kết, chèn, đánh dấu bộ phận, bảo vệ bề mặt, đảm bảo an toàn khi vận chuyển, v.v.Các giải pháp băng keo cho điện gia dụng

Công nghệ & Xu hướng