Vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như những sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có động lực cao. Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, chúng tôi cung cấp cho họ điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.Mở

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Kinh doanh

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Accounting & Controlling

Werkscontroller (m/w)

Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir Ihre Unterstützung!

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w) im strategischen indirekten Einkauf, mit Perspektive

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Mitarbeiter (m/w) im zentralen Testlabor

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w) im strategischen indirekten Einkauf, mit Perspektive

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Technology Specialist (m/w) Business Systems

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w) Interne Kostenstellenbelieferung - max.18 Std. / Woche

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Technology Developer Synthetic Rubber HAF1 (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent in der Forschung & Entwicklung - Structural Bonding

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent Direct Industries (m/w)

Wir benötigen Ihre Unterstützung!

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikum in Kautschuklabor

Zum schnellstmöglichen Termin benötigen wir Ihre Unterstützung!

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Manager (m/w) Inventory und Assortment Management

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w) Materials Management

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Công nghệ Thông tin

Werkstudent (m/w) IT - max. 18 Std. / Woche

thêm thông tin

China | Suzhou | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

SZ-Marketing Specialist

thêm thông tin

China | Guangzhou | Chuyên gia | Kinh doanh

Guangzhou-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Beijing | Chuyên gia | Kinh doanh

BJ-Electronics-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Guangzhou | Chuyên gia | Kinh doanh

Guangzhou-SIM-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Shenzhen | Chuyên gia | Kinh doanh

SHZH-Electronics-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Suzhou | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

R&D Lab Internship

thêm thông tin

China | Guangzhou | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Guangzhou-Technical Support Engineer

thêm thông tin

China | Shanghai | Chuyên gia | Kinh doanh

SHA-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin