Vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như những sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có động lực cao. Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, chúng tôi cung cấp cho họ điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.Mở

Germany | Offenburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Kỹ thuật

Versorgungsingenieur (m/w)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Hậu cần Chuỗi Cung ứng

Werkstudent (m/w) Interne Kostenstellenbelieferung - max.18 Std. / Woche

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

International Market Manager (m/w) Consumer & Craftsmen

thêm thông tin

Germany | Norddeutschland | Chuyên gia | Kinh doanh

Account Manager (m/w) Automotive

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w) Prozessklebebänder für die Papier- und Druckindustrie

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Mitarbeiter (m/w) im zentralen Testlabor

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Technology Specialist (m/w) Business Systems

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Thu mua

Werkstudent (m/w) im strategischen indirekten Einkauf, mit Perspektive

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

IT Process Manager (m/w) - Change & Release Management

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Anwendungstechniker (m/w) / Application Solution Engineer (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Kiểm soát

BU Controller

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Hậu cần Chuỗi Cung ứng

Projektleiter (m/w) Supply Chain Consumer & Craftsmen

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w) in der Analytik - 18 Std. / Woche

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

IT Process Consultant & Project Manager Production & Quality Management (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w) & Anwendungstechniker (m/w) für Automotive Electronics

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nhân sự

Senior Personalreferent (m/w) Training & Learning

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Kiểm soát

Werkstudent (m/w) Corporate Development Mergers & Acquisitions

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Global Digital Customer Experience Manager (m/w)

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Chuyên gia | Hậu cần Chuỗi Cung ứng

Supply Chain Analyst (m/w)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Maschinenführer (m/w)

thêm thông tin

China | Beijing | Chuyên gia | Kinh doanh

BJ-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Guangzhou | Chuyên gia | Kinh doanh

Guangzhou-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Shenzhen | Chuyên gia | Kinh doanh

SHZH-Electronics-Sales Engineer

thêm thông tin

China | Suzhou | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

R&D Lab Internship

thêm thông tin

China | Shanghai | Chuyên gia | Kinh doanh

SHA-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin