Công ty của chúng tôi trong 90 giây

Luôn bên bạn

Với những giải pháp đáng tin cậy và dịch vụ tuyệt vời, chúng tôi hỗ trợ các đối tác công nghiệp tối ưu hóa quy trình và cải tiến sản phẩm của họ. Chúng tôi giúp các thợ thủ công chuyên nghiệp đạt được kết quả tối ưu một cách hiệu quả và người tiêu dùng hoàn thành những dự án và nhiệm vụ hằng ngày của họ tại nhà, văn phòng hoặc bàn làm việc DIY một cách dễ dàng.Industry_KeyVisual Homepage

Ngành Công nghiệp

Sản phẩm tự dính và giải pháp hệ thống cho tất cả các ngành công nghiệp, tối ưu hóa các quá trình sản xuất và nâng cao sản phẩm nhưng cũng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

More About Ngành Công nghiệp

Giới thiệu về tesa